[iamtopone.com][热点新闻] [滚动] [回顾]

[ 阅览: 6094] [ 29] [ 5]

四川航空8952次航班因突发状况优先降落长沙

来源: 新浪综合
2017-11-14 10:39:02

  闪电新闻核实,发生突发事故的为四川航空8952次航班,已安全降落长沙机场。

  来源:闪电新闻

责任编辑:张岩[原文]


[回到顶部]

[iamtopone.com][热点新闻] [滚动] [回顾]